Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Starý Lískovec.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Starém Lískovci a kandidátech ČSSD za Brno-Starý Lískovec.

 


 

Brno-střed: Plnění programu? I ve školství pouze mýty a legendy.

Út 22.11.2016 00:11

Dva roky ve vedení MČ Brno-střed prý bohatě stačily koalici Žít Brno + ANO + Strany zelených + KDU-ČSL k tomu, aby ze tří čtvrtin splnila svůj program. Je to snad genialitou radních? Či snad jejich odbornými znalostmi? A není on to nakonec zázrak?

Pokud by si snad někdo dělal zbytečné naděje, že na radnici Brna-středu konečně sedí spasitelé, ten ať zase rychle vystřízliví. Stačí zběžný pohled na vysvětlivky ke splněným bodům koaličního programového prohlášení, a je po zázraku. Většina úspěchů radniční koalice totiž spočívá pouze v sebeklamu těch, kteří svůj program revidovali a „bezkonkurenční úspěchy“ vystavili na odiv.

Koaliční analytici i ve svém posledním PR dílku občanům MČ Brno-střed ukázali, jak přistupují k faktům a jak je také následně představují svému publiku. Programové prohlášení RMČ pro období 2014-18 nese přesně 100 bodů. Z této stovky patří jedenáct odrážek oblasti školství a následující text se věnuje právě jim. Oblast školství během uplynulých dvou let přešla v MČ Brno-střed do režimu autopilota a nebýt samotných úředníků odboru školství v čele s Mgr. Ondrašíkovou, kdo ví, v jakém stavu by se školy a školky ve středu města nacházely.

Podle koaliční analýzy by měla být úspěšnost plnění programu ve školství téměř 90 %. Opravdu tomu tak je? Stačí se zeptat rodičů žáků, zaměstnanců i vedení škol a školek v naší městské části. Jejich názor je ten stěžejní a oproti dané analýze bohužel dosti odlišný. Pojďme si projít ohlášené plnění programu v oblasti školství bod po bodu.

1.   Efektivně zapojíme městskou část Brno-střed do celoměstského systému zápisu do mateřských škol. Ano, tady je nutné souhlasit hned na 100 %. Jedná se o první a prozatím poslední podstatnou změnu v systému mateřských škol. K té ovšem došlo bez projednání s odborníky či předchozího informování veřejnosti. Navíc úspěšnost zapojení MČ do elektronického systému zápisu se nedá z důvodu propadu populační křivky (tedy i zájmu o umístění dětí) objektivně zhodnotit.

2.   S předstihem budeme vytvářet potřebná nová místa v mateřských školkách a podpoříme také vznik dětských skupin a dalších forem péče o dítě. MČ prozatím nevytvořila ani jedno místo navíc - pouze nahradila v minulosti uzavřenou školku Biskupská jednou třídou v MŠ Pšeník. Za „úspěch“ tohoto bodu vděčí pouze aktuálnímu demografickému vývoji.

3.   Posílíme zapojení rodičů do chodu škol a školek. Školské rady vznikají ze zákona, rodičovské iniciativy spontánně, bez nutnosti aktivity či účasti MČ.

4.   Budeme iniciovat rodičovské rady také ve školkách. Taková forma spolupráce MŠ s rodiči je dnes běžnou praxí, do níž MČ nevstupuje.

5.   Připravíme základní školy na nápor silných ročníků, tak aby se vyšší počty školáků negativně neodrazily na kvalitě výuky. ZŠ jsou dnes připraveny na nápor dětí stejně, jako na jejich odliv… MČ v tomto směru neudělala nic.

6.   Základní školy budou poskytovat kvalitní vzdělání všem žákům, včetně těch, kteří do nich vstupují se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. To je pochopitelné, a hlavně definováno novelou školského zákona, která vstoupila v platnost 1. září 2016. Opět se nejedná o zásluhu MČ Brno-střed!

7.   Podpoříme zapojování škol z naší městské části do brněnské sítě „Otevřených škol“. MČ deklaruje, že se školami jedná. Dobře, a dál?

8.   Vytvoříme podmínky pro zlepšení kvality stravování ve školách a školkách. Podpoříme cenovou dostupnost obědů. Ano, kvalita i pestrost školních obědů se v poslední době zlepšila; vliv na to měla z velké části i MČ. Školy na území Brna-středu jsou rovněž zapojeny do programů školních svačin či levných obědů pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

9.   Podpoříme nabídku cenově dostupných zdravých svačin ve školách. V jídelníčku budeme preferovat zastoupení potravin z jižní Moravy. Ano, situace se v oblasti stravování, tedy i zdravých svačin, zlepšila.

10.   Omezíme dostupnost automatů na sladkosti a nevyhovující nápoje ve školách. Také tato změna vychází z novely školského zákona. Na tvorbu tohoto zákona nemělo vedení MČ Brno-střed vliv.

11.   Budeme usilovat o to, aby sportoviště u škol byla v odpoledních a večerních hodinách otevřena veřejnosti. Již mnoho let zcela běžná praxe.

Obecně řečeno, stejně jako v jiných oblastech, i ve školství se vedení MČ chvástá tím, na co většinou neměla a nemá podstatný vliv. Ať už se jedná o porodnost a z ní plynoucí počet dětí ve školách a školkách, nebo o vyhlášku MŠMT či školský zákon. Od doby, kdy spatřilo Programové prohlášení světlo světa, došlo na poli školství v největší brněnské městské části pouze k jediné výrazné změně – a to ještě velmi kontroverzní. K posunu došlo alespoň v oblasti stravování dětí. Jednoduše, koalice může ohlásit splnění programu třeba na 121 %, reálné výsledky ale rozhodně nemá. A to je pro MČ Brno-střed velmi špatná zpráva.

 

Mgr. David Čížek
ČSSD MO 01 Brno-střed