Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Starý Lískovec.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Starém Lískovci a kandidátech ČSSD za Brno-Starý Lískovec.

 


 

Dětské skupiny versus mateřské školy

St 16.07.2014 18:40

.

Dětské skupiny:

- pouze hlídají děti
- nevyžadují odbornost osoby, která hlídá
- nemají nároky na to, co platí v MŠ-viz níže
- nemusí poskytovat žádné vzdělání a bohužel ani přípravu na ně

 

v MŠ:

- jsou zohledňovány věkové zvláštnosti
- vytváří se volní vlastnosti, fyzická a psychická odolnost
- se pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
- MŠ má určitá pravidla chování podle, kterých se řídí
- MŠ připravuje děti na vstup do ZŠ
- prostory MŠ podléhají určitým hygienickým podmínkám, /to se týká prostor, soc. zázemí, stravování, intervalů mezi jídly, pestrostí jídelníčku-který se řídí spotřebním košem, dodržuje se pitný režim, pobyt dětí venku, doba odpočinku, větratelnost prostor, vybavenost jak vnitřních, tak venkovních, /např. požadavek na počet metrů čtverečných na dítě na školní zahradě, počet toalet odpovídající určitému počtu dětí…/

Pedagog v MŠ musí mít čistý Trestní rejstřík a je nutné vzdělání na SPgŠ, VŠ.

 

Stále rostou nároky na připravenost dětí před vstupem do ZŠ. MŠ je prakticky prvním nejdůležitějším článkem ve školství.

/Tak, jak se staví dům od základů a ne od střechy, tak se učí vzdělávat dítě. Již od tří let, kdy začíná vnímat kamarády, vrstevníky, více než svou maminku a tatínka, se připravuje se na celoživotní vzdělávání/.

Dětské skupiny bohužel degradují vysokou úroveň předškolního vzdělávání v MŠ a měly by být pouze doplňkovou, /nouzovou či dočasnou/ variantou.

Vláda by měla zajistit prostředky na mateřské školy, aby předškolní péče a vzdělávání byly v rukou kvalifikovaných učitelů, byly finančně a místně dostupné.

Předškolní vzdělávání je důležité pro všechny děti. V posledním roce před nástupem do školy je systematická příprava v „kvalifikované“ MŠ naprosto nezbytná!

Jinak budou děti přicházet do ZŠ zcela nepřipravené: elementární sebeobsluha, stále zhoršující se výslovnost a mizivá slovní zásoba, neznalost základních barev…

Dětské skupiny by měly být pouze jako doplňková varianta!

 

Stát by měl podporovat obce, aby mohly dle místní potřeby rozšířit kapacity veřejných školek a zajistit tak zachování vysoké úrovně předškolního vzdělání.

 

Mgr. Květuše Doležalová, členka krajské komise pro oblast školství a vzdělávání a předsedkyně MO 02 ČSSD Brno-Starý Lískovec