Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Starý Lískovec.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Starém Lískovci a kandidátech ČSSD za Brno-Starý Lískovec.

 


 

Rekonstrukce školských budov ve Starém Lískovci

Út 03.08.2010 18:50

Město Brno v letošním roce vyčlenilo na rekonstrukci školských zařízení cca 20 mil. Kč.

Školské objekty ve většině případů v městských částech dožívají. Je tomu tak i ve Starém Lískovci.
Školy a školky ve Starém Lískovci nezejí prázdnotou, ale žijí nutnými opravami a úpravami tak, aby byly nadále provozuschopné a byly připraveny pro nový školní rok.
Městská část Brno ?Starý Lískovec obdržela od MMB finanční prostředky na rekonstrukci MŠ Bosonožská 4. Provoz v ní byl zahájen 4. 11. 1980. Tedy téměř před 30 lety. V loňském roce proběhlo z dotace od města přebudování služebního bytu na novou třídu. Tímto krokem se navýšila kapacita MŠ o 25 dětí. V letošním roce obdržela městská část další finanční prostředky od města Brna na dokončení rekonstrukce této MŠ. V současné době probíhá kompletní výměna starých oken za nová plastová a zateplení fasády obvodového pláště školní budovy. Současně je nutné dovybavit školní jídelnu, kuchyň a třídu pro běžný denní provoz z důvodu navýšení kapacity dětí. Po dokončení této investiční akce dojde k celkovému zrekonstruování MŠ a nebude nutné dále čerpat několik let finanční prostředky.
Od září zde nastoupí o 25 dětí více. MŠ Bosonožská byla donedávna trojtřídním zařízením s velkou školní zahradou. Současným navýšením kapacity o jednu třídu se změní celkový počet tříd na čtyři. Tři z nich budou třídy běžné ? klasické, čtvrtá třída je určena dětem s vadami řeči. Ta byla poprvé zřízena ve školním roce 1989-1990, kdy zde začala být poskytována soustavná logopedická péče dětem z vadami řeči.
MŠ Bosonožská se nachází v klidném zákoutí sídliště, kde nejsou žádné průmyslové podniky a je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. V její těsné blízkosti je několik městských hřišť a základních škol. Celá MŠ je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností.
Dalším objektem, který prochází rekonstrukcí je MŠ Kosmonautů 2. Tato MŠ byla v loňském školním roce celá zrekonstruována ? uvnitř, aby odpovídala hygienickým normám dle vyhlášky. Rovněž zde byla vyměněna stará okna za nová plastová a proběhla rekonstrukce kuchyně. V současné době probíhá zateplení fasády obvodového pláště budovy.
Obě MŠ Brno, Kosmonautů 2 a Brno, Bosonožská 4 přivítají v září letošního roku děti v novém kabátku.
V ostatních školských budovách v městské části, jak na třech ZŠ, tak i ve zbylých třech MŠ je také živo. Probíhá zde každoroční prázdninová údržba ? malování, opravy elektrických obvodů, výměna podlahových krytin. Na ZŠ Elišky Přemyslovny 10 se rekonstruuje vstupní schodiště.
V ZŠ Labská 27 probíhá výměna velkých skleněných stěn a vchodů tzv. krčků právě v místech, kde dochází k největším tepelným únikům. Veškeré tyto rekonstrukce povedou ke snížení tepelné náročnost budov a tím ke snížení plateb za energie.

Mgr. Květuše Doležalová, místostarostka MČ Brno-Starý Lískovec