Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Starý Lískovec.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Starém Lískovci a kandidátech ČSSD za Brno-Starý Lískovec.

 


 

SPOLEČNĚ PRO STARÝ LÍSKOVEC

St 03.09.2014 08:00

SPOLEČNĚ PRO STARÝ LÍSKOVEC

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,

žijeme společně v naší městské části a zcela jistě máme i společný zájem, aby se nám zde dobře žilo. „Společně pro Starý Lískovec“ je naším cílem.

Na kandidátní listině za ČSSD v naší MČ jsou lidé, kteří mají zkušenosti nejen z komunální politiky, ale především zkušenosti pracovní a životní. Jsou zde však i lidé mladí, neboť je potřeba, aby se i mladá generace zapojila do dění ve Starém Lískovci. Jsou zde zastoupeni muži i ženy. Rovnovážné zastoupení je zárukou propojení názorů a vyrovnaných výsledků.

Naší prioritou bude dbát o další zkvalitňování bydlení. Budeme pokračovat v revitalizaci domů svěřených městské části výměnou bytových jader. Při pronajímání obecních bytů budeme podporovat rodiny s dětmi.

S ohledem na bezpečnost občanů na komunikacích vybudujeme zpomalovací pruhy. Na místech, kde je potřeba zvýšené bezpečnosti, budeme usilovat o zřízení kamerového systému. Zaměříme se na problematiku vandalství a kriminalitu mládeže.

Vzhledem k tomu, že v naší MČ máme hodně panelových domů a s tímto souvisí problém nedostatku parkovacích míst, budeme v součinnosti s občany řešit možnosti jejich rozšíření.

  • budeme společně s příslušnými institucemi dbát na údržbu komunikací a úklid
  • budeme vytvářet nové klidové zóny, herní plochy pro všechny věkové kategorie
  • budeme usilovat o zajištění finančních prostředků na podporu a modernizaci školských zařízení
  • budeme prosazovat a zajišťovat včasnou a nezkreslenou informovanost starolískoveckých občanů o dění v městské části s jejich co největším zapojením tak, aby občané mohli sledovat činnost jimi zvolených zastupitelů
  • nadále chceme podporovat kulturní tradice a rozšíříme společenský život
  • podpoříme činnost dobrovolných spolků, klubů maminek, mládeže a důchodců
  • budeme usilovat o efektivní čerpání z fondů EU
  • budeme obnovovat městský mobiliář a dbát na výsadbu zeleně

Vážení spoluobčané, brzy představíme náš volební program. Spojme síly k prosazování a zajišťování spokojenějšího života pro naše děti, pro naše blízké a i pro nás samotné. Bez vaší podpory, které si velmi vážíme, to nedokážeme. 

Přijďte podpořit naše kandidáty.

Mgr. Květuše Doležalová, Vaše kandidátka na starostku