Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Starý Lískovec.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Starém Lískovci a kandidátech ČSSD za Brno-Starý Lískovec.

 


 

Stanislava Slavíková, Vaše kandidátka do Senátu

Čt 20.09.2012 23:00

Moje priority:

„Rozumím problémům lidí a řeším je“

Pohybuji se mezi lidmi každý den. Jezdím hromadnou dopravou a svoje město moc dobře znám. Na ulici potkávám úspěšné lidi stejně jako ty bez domova. Jsem předsedkyní regionálních odborů jižní Moravy a jako odborářka se zabývám nejen zaměstnanci, ale i bývalými zaměstnanci – našimi členy v seniorském věku. Vím, jak se tito lidé cítí a znám jejich strach. Za svoji 20 letou praxi jsem se setkala s nespočtem lidí a řešila mnoho závažných problémů. Chci všechny tyto problémy vzít s sebou do nejvyšších pater politiky a pomáhat lidem seshora, chránit je před asociální vládou nebo zaměstnavateli. Své mnohaleté zkušenosti a získané poznatky ze zahraničí bych ráda zavedla i v naší zemi. Jako senátorka se zaměřím na tyto priority:


Zvýšení minimální mzdy

“Důstojné příjmy všem občanům“

Minimální mzdu v částce 8.000,- Kč považuji za výsměch. Bohužel pro mnoho zaměstnavatelů je to vodítko k celkově nízké úrovni odměňování. Naučme se vážit si sebe sama, svojí práce! Nenechme se vykořisťovat!


Boj proti korupci

Přijetí zákona o majetkových přiznáních až po zabavení majetku s neprokázaným nabytím je nezbytný krok k odstranění korupce ze všech pater politiky. Dále je třeba zavést akcie na jméno a dohlížet tak na majitele firem a zprůhlednit veřejné zakázky!


Důstojné stáří

Za celoživotní práci si zasloužíme pěkné “stárnutí” každý člověk! Proto budu bránit další škrtání a snižování životní úrovně těm, kteří celý život dřeli. Musíme pravidelně valorizovat důchody s rostoucími životními náklady a vytvářet prostředí pro důstojné stáří!


Práce

Strach být bez práce provází každého z nás. Pomozme najít uplatnění všem, kteří chtějí pracovat! Nalézt zaměstnání pro absolventy, zejména ženy po rodičovské dovolené, občany nad 50 let, či zdravotně postižené je pro mě jeden z nejdůležitějších cílů.


Zdraví jako veřejný zájem

Umožnit čerpat nemocenskou od prvního dne nemoci, nemocenská je od toho, abychom se vyléčili, ne abychom si na nemoc brali dovolenou a nebo nemoc přecházeli. Zdraví není zboží, platíme si zdravotní pojištění, proto musíme dostat zdravotní péči. Nezvyšovat poplatky za lékaře a pobyt v nemocnici!


Omezení lichvy

Žít ve strachu ze splácení dluhů a případné ztráty bydlení není pro nás! Musíme zabránit exekutorům a lichvářům, aby nás přestali okrádat. Z malé částky se nemůže vyklubat dluh za desetitisíce, takhle to prostě nejde! Právní ochrana pro všechny občany!


Rodina

Rodina je základním kamenem jak státu, tak i politiky! V rodině se nejvíce odráží současná situace a problémy doby! Každý z nás je dítětem, rodičem či prarodičem. Jsme mladí i staří a každý máme jiné potřeby! Všichni chceme mít důstojný příjem za práci, abychom mohli kvalitně žít. Životní náklady, energie a nájmy rostou a my máme stále méně peněz na naše potřeby. Musíme vytvořit dostatečně hustou síť mateřských školek, podporovat matky na RD a práci na částečný úvazek. Vzdělání musí být přístupné všem bez rozdílu a zdarma, protože to vnímám jako veřejný zájem. Důstojné důchody pro naše rodiče a prarodiče! Vytvoření bytové zálohy jako sociální jistoty a podpůrný program pro mladé rodiny.