Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Starý Lískovec.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Starém Lískovci a kandidátech ČSSD za Brno-Starý Lískovec.

 


 

Strategický plán sociálního začleňování jako trojí iluze

Ne 27.03.2016 22:40

Zastupitelstvo města Brna v březnu schválilo dokument o sociálním začleňování (dále SPSZ), na jehož základě v příštích letech poputuje 800 milionů na podporu brněnské sociální inkluze. Strategický plán vytvořila vládní Agentura pro sociální začleňování a aktuálně byly takové rámcové strategie přijaty v 18 městech včetně Brna.

Sociální demokracie za dobu své vlády přispěla k vybudování komplexního systému sociálních služeb. Součástí naší politiky je podpora sociálních služeb a zejména prostupného sociálního bydlení s motivačními prvky. Nikdo nemůže popřít fakt, že v Brně je sociální politika fungující.

O to více se podivuji tomu, jaký způsobem byl projednán Strategický plán sociálního začleňování a co vlastně ZMB přijalo. Svým hlasováním zastupitelstvo nepřijalo předložený materiál, ale trojí iluzi, kterou jim předložil Martin Freund a Žít Brno. Pojďme se podívat na všechny tři iluze.

Iluze první
V Brně jsme vyřešili bezdomovectví, tvrdí PR oddělení Žít Brno. Obecná strategie podpory projektů v sociální oblasti nevyřeší bezdomovectví. Nevyřeší bezdomovectví v širším smyslu (klienti ubytoven a azylových domů) ani ve smyslu užším (lidé bez střechy nad hlavou), protože kapacita programů nestačí. Kapitola bydlení je jen jedna ze sedmi částí SPSZ a celkově je pro ni alokováno jen 1/4 rozpočtu. Plán počítá se zajištěním bydlení pro stovky osob, ale v Brně je několik tisíc žadatelů a dva tisíce lidí bez střechy nad hlavou. Nedávno zahájený projekt Rapid Re-housing bude mít kapacitu pouze 50 bytů a ty se budou losovat 300 uchazečům. Je potřeba nalít si čistého vína a nenalhávat si možné úspěchy programů.

Iluze druhá
Zastupitelstvo přijalo SPSZ jako fiskální iluzi. V tisku jsme se od Martina Freunda dozvěděli, že by plán mohl do města přinést zhruba 800 milionů z Evropské unie, město by se mělo podílet asi 20 miliony. Jedná se o známou představu peněz ležících na zemi, které je

třeba využít, aby nás projekt nic nestál. Není pravda, že projekt financovaný z fondů EU nás nic nestojí; takovou neznalost neomlouvá ani entusiasmus neomarxistické revoluce, kterou dává Matěj Hollan na roveň přijetí plánu. Česko je zvyklé být čistým příjemcem vůči rozpočtu EU, což se v nadcházejícím programovém období změní. Čistá pozice vůči rozpočtu EU je za celou dobu našeho členství 561 mld. plateb do rozpočtu oproti 990 mld. příjmů z rozpočtu EU. Lze tedy zjednodušeně říci, že 1,- Kč přijatá z rozpočtu EU nás stála 0,56,- Kč. Peníze z evropských fondů nejsou zadarmo a nebudou vždy dostupné.

Iluze třetí
SPSZ je iluzí vytváření sociální politiky. Ta je v Brně vybudovaná předchozími vedeními města a v současnosti celkem 98 organizací poskytuje 258 sociálních služeb; jejich rozpočet činí téměř 600 milionů korun. Existence komplexní sociální politiky v Brně se nedá popřít, i když se o to Žít Brno snaží tvrdíc, že se 20 let v Brně v této oblasti nic neudělalo. Plán sociální inkluze nevybuduje novou brněnskou sociální politiku, ale posílí stávající síť sociálních služeb o „nadstavbovou“ část.

 

I dobré skutky je třeba dělat s rozvahou
Sociální politika je součástí politiky veřejné a využívá veřejné zdroje dostupné díky fiskální politice státu. Charakter veřejných financí vyžaduje, aby byly vynakládány efektivně a s velkou rozvahou řádného hospodáře Není správné alokovat omezené zdroje do programů, které prosazuji pouze na základě vlastního názoru na jejich prospěšnost a jejich morální kritéria. Pro stávající sociální politiku má město a kraj financování zajištěno, nicméně velkou neznámou je udržitelnost nových pilotních projektů. Politici, kteří budou SPSZ aplikovat, zřejmě nechávají jejich udržitelnost osudu. V roce 2019 proběhne vyhodnocení a obávám se, že přijde i konec mnoha z nich. NNO budou řešit problémy jako rušení pozic vytvořených díky SPSZ, potíže při fundraisingu a efekt vytěsňování příspěvků.

Přísloví říká, že „cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly“. Dávat ho do souvislosti s přijetím SPSZ by bylo přehnané, avšak připomíná, že pro dobrou politiku pouze chvályhodný záměr nestačí. Pro efektivní využití veřejných financí nás všech je potřeba více. Proto bych začal uvědoměním si, jakou politiku uvádím do života a jaké jsou její důsledky.

 

Bc. Jindřich Zechmeister
ČSSD MO 01 Brno-střed