Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Starý Lískovec.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Starém Lískovci a kandidátech ČSSD za Brno-Starý Lískovec.

 


 

Volební program 2014

So 06.09.2014 11:03

SPOLEČNĚ PRO STARÝ LÍSKOVEC

zasadíme se:

 • o navýšení počtu míst v MŠ pro děti z naší MČ
 • o vyšší počet parkovacích míst pro místní spoluobčany za jejich přímé spoluúčasti
 • o užší spolupráci s Městskou policií se zaměřením na prevenci kriminality a protidrogová opatření
 • o vybudování zpomalovacích pruhů na předmětných komunikacích
 • o rozvoj centra Leskava
 • o opatření na snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší
 • o výsadbu nealergenních dřevin
 • o zvýšení kvality sekání trávy a údržby zeleně

prosadíme:

 • ve vybraných lokalitách bezplatné připojení na internet
 • zřízení sociálně právní poradny pro mladé rodiny s dětmi, seniory a osoby s exekučními obtížemi
 • taxislužbu s přijatelnými tarify pro přepravu maminek s dětmi, seniorů a nemocných
 • o vybudování sportovních zón ve vnitroblocích pro širokou veřejnost
 • zlepšení stavu chodníků a komunikací ve spolupráci s příslušnými institucemi
 • napojení naší MČ na síť cyklostezek ve městě
 • přímou a včasnou informovanost všech občanů o činnosti jimi zvolených zastupitelů
 • personální audit ÚMČ se zaměřením na jeho stávající organizační strukturu.

budeme usilovat:

 • o zvýšení kvality bydlení v obecních bytech se zaměřením na vybavenost a opravy
 • o zvýšení počtu bytů začleněných do sociálního programu
 • o rozšíření klidových zón zejména ve staré zástavbě
 • o pravidelné obnovování a doplňování městského mobiliáře
 • o zabezpečení a zlepšení přístupnosti komunikací pro seniory a tělesně postižené spoluobčany
 • o úpravu psího výběhu
 • o vyřešení problémů spojených s nadměrným výskytem holubů
 • o řešení problematiky vandalství , kriminality mládeže a pořádek v okolí restaurací

podpoříme:

 • OSVČ poskytující služby občanùm ve Starém Lískovci
 • nezvyšování nájemného v obecních bytech
 • přidělování bytů s přednostně pro starolískovecké občany
 • pořádání veřejných besed a anket o problémech občanů městské části
 • činnost dobrovolných spolků
 • činnost mateřských center a klubů důchodců
 • kulturní a společenské akce pro všechny věkové kategorie
 • obnovu tradic obce
 • rozvoj tělovýchovných aktivit pro všechny věkové kategorie